بازگشت

اندازه گیری و نصب

اندازه گیری و نصب اندازه گیری و نصب
نصب کاغذ دیواری چقدر زمان می برد؟
زمان نصب کاغذ دیواری بستگی به تعداد رول ، زیرسازی دیوار و سختی کار دارد. مدت زمان لازم برای نصب هر رول کاغذ دیواری حدود 10 دقیقه می‌باشد.
هزینه نصب جداگانه محاسبه می شود؟
بله هزینه نصب جداگانه و توسط نصاب دریافت می‌شود.