اندازه گیری تعداد رول کاغذ دیواری

یکی از سوالات متداول موقع خرید کاغذ دیواری، تعداد رول مورد نیاز کاغذ دیواری است. معمولا فروشنگان کاغذ دیواری راهنمایی زیادی در بدست آوردن تعداد رول مورد نیاز می کنند. اما خودتان می توانید با مطالعه این مقاله و اندازه گیری دیوار و انجام محاسبه ساده، تعداد رول مورد نیاز خود را بدست بیاورید. برای این منظور اقدامات زیر را انجام دهید:

1. تصمیم بگیرید که کدام کاغذ دیواری برای چه دیوارهایی به کار می رود.

2. ارتفاع دیوار را اندازه گیری کنید. توجه داشته باشید که قرنیزها و رابیس سقف (سقف کاذب) در اندازه گیری حساب نمی شود.

 

 

3. عرض دیوارهای مورد نظر یک کاغذ دیواری را اندازه گیری کنید و اندازه ها را با هم جمع بزنید.

 

 

4. اندازه ارتفاع دیوار را در مجموع عرض دیوار ضرب کنید: عدد بدست آمده مساحتی است که قرار است با کاغذ دیواری مورد نظر پوشش داده شود.

5. مساحت هر رول کاغذ دیواری را از فروشنده کاغذ دیواری جویا شوید. (اندازه هر رول بر روی آن یا در آلبوم کاغذ دیواری قید شده است).

6. مساحت بدست آمده برای دیوار را بر مساحت یک رول کاغذ دیواری تقسیم کنید. 

7. عدد بدست آمده را به بالا گرد کنید به طوری که یک عدد صحیح کامل بدست آید. به عنوان مثال اگر عدد بدست آمده 8.65 است، تعدد رول مورد نیاز شما 9 رول است.

8. نگران میزان اضافه رول نباشید. در بسیاری موارد میزان کاغذ دیواری اضافه برای بعضی حاشیه ها یا ایجاد تطابق بین رول های کاغذ دیواری به کار می رود. در هر صورت مقدار کاغذ دیواری اضافه را نگهداری کنید تا در صورت خرابی یا پارگی کاغذ دیواری، در آینده استفاده شود.