قیمت کاغذ دیواری

قیمت کاغذ دیواری به عوامل زیادی از جمله جنس و نوع آن بستگی دارد. در حالت کلی کاغذ دیواری ها در دو نوع رولی و پوستری وجود دارند. قیمت کاغذ دیواری رولی بر اساس رول محاسبه و فروخته می شود. کاغذ دیواری ایرانی ارزان ترین و کاغذ دیواری خارجی بستگی به کیفیت جنس و ابعاد رول های آن در قیمت های متفاوتی وجود دارند. اما کاغذ دیواری پوستری یا همان پوستر دیواری به صورت متر مربع محاسبه می شود و در طرح های متنوع وجود دارند که قابلیت چاپ بر روی کاغذ دیواری ایرانی و خارجی را دارند.