چگونه تعداد رول کاغذ دیواری مورد نیاز را تخمین بزنیم؟

کاغذ دیواری می تواند به افزودن رنگ ، الگو و بافت به اتاق کمک کند تا آن را جذاب تر و راحت تر جلوه دهد. اگر می خواهید کاغذ دیواری را در خانه خود نصب کنید ، با دقت تخمین بزنید که مقدار مورد نیاز شما به شما اطمینان می دهد که برای پروژه خود خیلی زیاد یا خیلی کم دریافت نکنید. با پیدا کردن مساحت دیوارهای خود و اندازه گیری الگوی کاغذ دیواری مورد نظر ، می توانید به راحتی چند رول موردنیاز خود را برنامه ریزی کنید. پس از اتمام محاسبات خود ، آماده نصب کردن آن هستید!

 

نحوه اندازه گیری دیوارهایی که کاغذ دیواری نصب می شود

 

نحوه محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری مورد نیاز برای خرید

نکات :

  • تعداد زیادی محاسبه گر برآورد تعداد رول کاغذ دیواری به صورت آنلاین وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید تا بدانید که چند رول نیاز دارید.
  • بسیاری از تهیه کنندگان کاغذ دیواری تخمین می زنند که اگر اندازه گیری دیوار خود را با خود بیاورید ، به چه میزان کاغذ دیواری نیاز دارید.
  • لازم نیست سطح پنجره یا درها را از آن جدا کنید زیرا بهتر است کاغذ دیواری اضافی تر باشد تا موقع نصب کم نیاورید.