اندازه گیری و نصب

اندازه گیری و نصب پوستر دیواری

نحوه اندازه گیری

متر اندازه گیری خود را بردارید و وسیع‌ترین عرض و بالاترین ارتفاع دیوار خود را یادداشت کنید. ما فقط به این اندازه های دیوار نیاز داریم و ابعاد متعلقات دیگر مانند کلید و پریز و … نیاز نمی‌باشد. کاغذ دیواری شما را 3 تا 5 سانتیمتر بزرگتر از ابعادی که به ما می‌دهید چاپ خواهیم کرد تا کاغذ اضافی برای برش دادن فراهم شود. این کار نصب را آسان‌تر و ایمن‌تر می‌کند.