جدیدترین طرح ها
کاغذ دیواری طرح نقشه جهان کودکانه
کاغذ دیواری طرح نقشه جهان کودکانه
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری آسمان شب کودکانه و فانتزی
کاغذ دیواری آسمان شب کودکانه و فانتزی
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری موش و خرگوش کودکانه بامزه
کاغذ دیواری موش و خرگوش کودکانه بامزه
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری کودک خرس خلبان
کاغذ دیواری کودک خرس خلبان
۵۵,۰۰۰ تومان عرض
کاغذ دیواری کودک دخترانه خاص
کاغذ دیواری کودک دخترانه خاص
تماس بگیرید
کاغذ دیواری گل سه بعدی 3D-3300
کاغذ دیواری گل سه بعدی 3D-3300
۶۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری کودک فیل بازیگوش
کاغذ دیواری کودک فیل بازیگوش
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری کودک فیل و بادکنک
کاغذ دیواری کودک فیل و بادکنک
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری کودک خرس بالن سوار در طبیعت
کاغذ دیواری کودک خرس بالن سوار در طبیعت
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری بازی بچه فیل کودکانه
کاغذ دیواری بازی بچه فیل کودکانه
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری مک کویین و دوستان
کاغذ دیواری مک کویین و دوستان
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری کودک خرس ماهیگیر
کاغذ دیواری کودک خرس ماهیگیر
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
پوستر دیواری سه بعدی نمایش بیشتر
کاغذ دیواری گل سه بعدی 3D-3300
کاغذ دیواری گل سه بعدی 3D-3300
۶۵,۰۰۰ تومان متر مربع
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D005
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D005
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D004
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D004
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D003
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D003
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D002
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D002
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D001
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D001
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری کودک نمایش بیشتر
کاغذ دیواری طرح نقشه جهان کودکانه
کاغذ دیواری طرح نقشه جهان کودکانه
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری آسمان شب کودکانه و فانتزی
کاغذ دیواری آسمان شب کودکانه و فانتزی
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری موش و خرگوش کودکانه بامزه
کاغذ دیواری موش و خرگوش کودکانه بامزه
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری کودک خرس خلبان
کاغذ دیواری کودک خرس خلبان
۵۵,۰۰۰ تومان عرض
کاغذ دیواری کودک دخترانه خاص
کاغذ دیواری کودک دخترانه خاص
تماس بگیرید
کاغذ دیواری کودک فیل بازیگوش
کاغذ دیواری کودک فیل بازیگوش
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری کودک فیل و بادکنک
کاغذ دیواری کودک فیل و بادکنک
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری کودک خرس بالن سوار در طبیعت
کاغذ دیواری کودک خرس بالن سوار در طبیعت
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری بازی بچه فیل کودکانه
کاغذ دیواری بازی بچه فیل کودکانه
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری مک کویین و دوستان
کاغذ دیواری مک کویین و دوستان
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری کودک خرس ماهیگیر
کاغذ دیواری کودک خرس ماهیگیر
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
کاغذ دیواری کودک زرافه بامزه
کاغذ دیواری کودک زرافه بامزه
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
محصولی برای نمایش وجود ندارد.
پوستر دیواری منظره و طبیعت نمایش بیشتر
پوستر دیواری منظره کد T-N008
پوستر دیواری منظره کد T-N008
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری منظره کد T-N007
پوستر دیواری منظره کد T-N007
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری منظره کد T-N006
پوستر دیواری منظره کد T-N006
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری منظره کد T-N005
پوستر دیواری منظره کد T-N005
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری منظره کد T-N004
پوستر دیواری منظره کد T-N004
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری منظره کد T-N003
پوستر دیواری منظره کد T-N003
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری منظره کد T-N002
پوستر دیواری منظره کد T-N002
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری منظره کد T-N001
پوستر دیواری منظره کد T-N001
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر-دیواری گل نمایش بیشتر
پوستر دیواری گل کد T-F006
پوستر دیواری گل کد T-F006
۵۹,۰۰۰ تومان هر متر مربع
پوستر دیواری گل سه بعدی کد T-F005
پوستر دیواری گل سه بعدی کد T-F005
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری گل سه بعدی کد T-F004
پوستر دیواری گل سه بعدی کد T-F004
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری گل سه بعدی کد T-F003
پوستر دیواری گل سه بعدی کد T-F003
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری گل سه بعدی کد T-F002
پوستر دیواری گل سه بعدی کد T-F002
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری گل سه بعدی کد T-F001
پوستر دیواری گل سه بعدی کد T-F001
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری حیوانات نمایش بیشتر
پوستر دیواری حیوانات کد T-A006
پوستر دیواری حیوانات کد T-A006
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری حیوانات کد T-A005
پوستر دیواری حیوانات کد T-A005
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری حیوانات کد T-A004
پوستر دیواری حیوانات کد T-A004
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری حیوانات کد T-A003
پوستر دیواری حیوانات کد T-A003
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری حیوانات کد T-A002
پوستر دیواری حیوانات کد T-A002
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری حیوانات کد T-A001
پوستر دیواری حیوانات کد T-A001
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری شهر و مکان نمایش بیشتر
پوستر دیواری شهر کد T-W009
پوستر دیواری شهر کد T-W009
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری شهر کد T-W008
پوستر دیواری شهر کد T-W008
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری شهر کد T-W007
پوستر دیواری شهر کد T-W007
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری شهر کد T-W006
پوستر دیواری شهر کد T-W006
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری شهر کد T-W005
پوستر دیواری شهر کد T-W005
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری شهر کد T-W004
پوستر دیواری شهر کد T-W004
تماس بگیرید
پوستر دیواری شهر کد T-W003
پوستر دیواری شهر کد T-W003
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری شهر کد T-W002
پوستر دیواری شهر کد T-W002
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری شهر کد T-W001
پوستر دیواری شهر کد T-W001
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری وسایل نقلیه نمایش بیشتر
پوستر دیواری موتور سیکلت کد T-C005
پوستر دیواری موتور سیکلت کد T-C005
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری ماشین کد T-C004
پوستر دیواری ماشین کد T-C004
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری ماشین کد T-C003
پوستر دیواری ماشین کد T-C003
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری ماشین کد T-C002
پوستر دیواری ماشین کد T-C002
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری ماشین کد T-C001
پوستر دیواری ماشین کد T-C001
۵۹,۰۰۰ تومان
طرح های پر بازدید اخیر
کاغذ دیواری سگ های نگهبان
کاغذ دیواری سگ های نگهبان
۵۵,۰۰۰ تومان
کاغذ دیواری اتاق کودک بالن
کاغذ دیواری اتاق کودک بالن
۵۵,۰۰۰ تومان
کاغذ دیواری خرسی اتاق کودک
کاغذ دیواری خرسی اتاق کودک
۵۵,۰۰۰ تومان
کاغذ دیواری کودک خرس کوچولو و بچه
کاغذ دیواری کودک خرس کوچولو و بچه
۴۸,۰۰۰ تومان متری
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D005
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D005
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D004
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D004
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری گل کد T-F006
پوستر دیواری گل کد T-F006
۵۹,۰۰۰ تومان هر متر مربع
کاغذ دیواری کودک فیل بالون سوار
کاغذ دیواری کودک فیل بالون سوار
۵۵,۰۰۰ تومان متر مربع
%25 کاغذ دیواری جنگل و حیوانات اتاق کودک
کاغذ دیواری جنگل و حیوانات اتاق کودک
۶۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان هر متر مربع
کاغذ دیواری گل سه بعدی 3D-3300
کاغذ دیواری گل سه بعدی 3D-3300
۶۵,۰۰۰ تومان متر مربع
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D003
پوستر دیواری سه بعدی کد T-3D003
۵۹,۰۰۰ تومان
پوستر دیواری حیوانات کد T-A006
پوستر دیواری حیوانات کد T-A006
۵۹,۰۰۰ تومان
محصولی برای نمایش وجود ندارد.

کاغذ دیواری

کاغذ دیواری پوششی است که در زمینه دکوراسیون داخلی از آن برای زیبا کردن دیوارهای داخلی خانه ها و ادارات استفاده می شود. این محصول معمولاً به صورت رول (کاغذ دیواری رولی) و مترمربع (کاغذ دیواری پوستری) فروخته می شود و با استفاده از چسب مخصوص کاغذ دیواری توسط نصاب خبره و ماهر روی دیوار نصب می شود. کاغذ دیواری دردسر رنگ کردن و خشک شدن و بو را ندارد، کلی طرح‌های متنوع و زیبا دارد و می‌تواند از نظر رنگ هم با وسایل منزلتان ست شود. اگر دنبال بهترین کاغذ دیواری هستید، این راهنمای خرید را از دست ندهید.

انتخاب کاغذ دیواری بر اساس کاربرد

کاغذ دیواری سالن پذیرایی

کاغذ دیواری اتاق خواب

کاغذ دیواری اتاق نشیمن

کاغذ دیواری اداری

کاغذ دیواری اتاق خواب کودک

انتخاب کاغذ دیواری بر اساس سبک

کاغذ دیواری مدرن

کاغذ دیواری کلاسیک

کاغذ دیواری لاکچری

کاغذ دیواری سنتی

انتخاب کاغذ دیواری بر اساس طرح

کاغذ دیواری طرح برجسته

کاغذ دیواری سه بعدی

کاغذ دیواری تصویری

کاغذ دیواری ساده

کاغذ دیواری راه راه و چهارخونه

کاغذ دیواری گلدار

کاغذ دیواری طرح کودک

کاغذ دیواری پسرانه

کاغذ دیواری دخترانه

کاغذ دیواری طرح خاص

انتخاب کاغذ دیواری بر اساس رنگ

موقع خرید کاغذ دیواری به رنگ آن توجه داشته باشید. یادتان باشد کاغذ دیواری طلایی و کاغذ دیواری نقره ای حالت کلاسیک دارند و کاغذ دیواری بنفش یا کاغذ دیواری سبز بیشتر مدرن هستند. اگر دنبال کاغذ دیواری لوکس می‌گردید سراغ رنگ طلایی و نقره ای بروید و اگر به صورت کلی نمی‌دانید کدام رنگ برای منزلتان مناسب است رنگ کلی فرش، مبلمان و پرده‌ها را در نظر بگیرید و بعد نگاهی به چرخ رنگ‌ها که روی اینترنت هم موجود است، بیندازید. چرخ رنگ‌ها به شما نشان می‌دهد چه رنگ‌هایی برای انتخاب کاغذ دیواری مسکونی شیک به کارتان می‌آید.

انتخاب کاغذ دیواری بر اساس جنس

انتخاب کاغذ دیواری بر اساس کشور تولید کننده

 

کاغذ دیواری جدید

خرید کاغذ دیواری

خرید کاغذ دیواری از فروشگاه اینترنتی ، طرح‌های متنوع چندین فروشگاه مختلف را کنار هم قرار می‌دهد و امکان مقایسه وسیع را برایتان فراهم می‌کند. ضمن اینکه می‌توانید کاغذ دیواری را بر اساس طرح و کاربرد فیلتر کنید و سریعتر به گزینه مورد نظرتان برسید.

 

اندازه گیری و نصب کاغذ دیواری